Nguyên lý hoạt động máy đo Koslow

(2298 Lượt đánh giá)

Bộ test 2026 đo điện áp bề mặt được kiểm tra cẩn thận trong điều kiện độ pH không đổi. Con số Volt được đọc chịu ảnh hưởng mạnh bởi bề mặt sắt tự do, nơi hình thành lớp ăn mòn chủ động. Trong trường hợp có sự hiện diện của sắt tự do con số đọc sẽ là từ -1.000 đến – 401. Khi lớp thụ động ổn định đã hình thành thì số đo sẽ từ -400 đến -200. Đây là dãi bề m

  • twitter
  • Facebook
  • pinteres
Mô tả

 

 

Bộ test 2026 đo điện áp bề mặt được kiểm tra cẩn thận trong điều kiện độ pH không đổi. Con số Volt được đọc chịu ảnh hưởng mạnh bởi bề mặt sắt tự do, nơi hình thành lớp ăn mòn chủ động. Trong trường hợp có sự hiện diện của sắt tự do con số đọc sẽ là từ -1.000 đến – 401. Khi lớp thụ động ổn định đã hình thành thì số đo sẽ từ -400 đến -200. Đây là dãi bề mặt hoàn toàn thụ động đúng. Con số đọc được có thể khác nhau chút ít tại nhiều điểm trên bề mặt đo nhưng phải nằm trong phạm vi dãi số này. Con số đọc -401 hoặc âm nhỏ hơn đồng nghĩa với việc lớp thụ động chưa được hình thành hoàn toàn và cần đủ 24h để đo lại.
Bộ Passi-Tester 2026 có thể được dùng với tất cả loại thép không gỉ: 300/400/ 17-4PH/17-7PH. Con số thụ động đọc được có thể tương ứng với phương pháp đánh giá phun muối ( salt- spray – của ASTM) của chống an mòn và tiêu chuẩn được chấp nhận đã được ban hành.
 Mặc dù đã hiện đã thay thế bằng tiêu chuẩn ASTM, tiêu chuẩn liên bang QQ-P-35C vẫn còn hữu ích để hướng dẫn quá trình thụ động – passivation.

       6.14 Phương pháp đo sắt tự do:  Đo sắt tự do là hữu ích để đo hiệu quả của công việc thụ động – passivation. Những dụng cụ đo sẵn có để đo điện áp bề mặt của một vật liệu. Dụng cụ đo cũng được sử dụng để đo sự hiện diện của sắt tự do. Các phép đo điện áp ăn mòn theo tiếp theo có thể được dùng liên quan đến trạng thái thụ động của kim loại. 

Copyright (C) 2014 www.amazon-machine.com

Develop by web8x.net

^