Giới thiệu qua Phương pháp đo Ferroxyl (Ferroxyl testing)

(3229 Lượt đánh giá)

Phương pháp kiểm tra này là một phương pháp test có tính nhạy cao và cần được thực hiện khi yêu cầu bề mặt đã thụ động không có dấu vết của sắt hoặc oxit sắt tự do. Phương pháp kiểm tra này có thể được sử dụng trên thép không gỉ để phát hiện ô nhiễm sắt, bao gồm về sắt từ dụng cụ, muối dư sắt từ các hóa chất tẩy, bụi sắt, cặn sắt trong mối hàn, vỉa sắt hoặc oxit s

  • twitter
  • Facebook
  • pinteres
Mô tả
Phương pháp kiểm tra Ferroxyl (Ferroxyl testing)  đáp ứng theo tiêu chuẩn ASTM A380 và A967 ASTM.

Phương pháp kiểm tra này là một phương pháp test có tính nhạy cao và cần được thực hiện khi yêu cầu bề mặt đã thụ động không có dấu vết của sắt hoặc oxit sắt tự do. Phương pháp kiểm tra này có thể được sử dụng trên thép không gỉ để phát hiện ô nhiễm sắt, bao gồm về sắt từ dụn cụ, muối dư sắt từ các hóa chất tẩy, bụi sắt, cặn sắt trong mối hàn, vỉa sắt hoặc oxit sắt, vv....

Do việc test này sử dụng Potassium Ferricynide nên phương pháp này không thể được sử dụng trong ngành công nghiệp thực phẩm.Copyright (C) 2014 www.amazon-machine.com

Develop by web8x.net

^