RBK16 Tube to Tubesheet Weld Head Hàn chùm ống, trao đổi nhiệt

Giá bán: 0 Đ

Tình trạng: