Bảng chuyển đổi đơn vị lưu lượng khí đo từ cfh sang lít/phút

(2450 Lượt đánh giá)

Bảng quy đổi dùng trong hệ thống hàn quỹ đạo (orbital), khí argon phải được kiểm soát khi vào đầu hàn và xông khí bên trong ống. Quá trình này dùng trong máy hàn ống tự động.

  • twitter
  • Facebook
  • pinteres
Mô tả
 Phụ lục:  Bảng chuyển đổi đơn vị lưu lượng khí đo từ cfh sang lít/phút
 
1 Cfh to L/min = 0.4719
8 Cfh to L/min = 3.7756
2 Cfh to L/min = 0.9439
9 Cfh to L/min = 4.2475
3 Cfh to L/min = 1.4158
10 Cfh to L/min = 4.7195
4 Cfh to L/min = 1.8878
20 Cfh to L/min = 9.4389
5 Cfh to L/min = 2.3597
30 Cfh to L/min = 14.1584
6 Cfh to L/min = 2.8317
40 Cfh to L/min = 18.8779
7 Cfh to L/min = 3.3036
50 Cfh to L/min = 23.5974

Copyright (C) 2014 www.amazon-machine.com

Develop by web8x.net

^