(Video) Khái niệm Hàn Tig với công nghệ sóng vuông (square wave)

(2463 Lượt đánh giá)

Công nghệ sóng vuông là gì? Khi quyết định mua một máy hàn, nhiều người nghe 'sóng vuông' và nghĩ rằng, "Tôi cần điều đó". Thực tế của vấn đề là; sóng vuông là một tính năng tiên tiến, nhưng không được sử dụng trong mọi quá trình hàn

  • twitter
  • Facebook
  • pinteres
Mô tả

Hàn Tig với công nghệ sóng vuông
Những gì bạn sẽ thấy trong video này:
 Công nghệ sóng vuông là gì? Khi quyết định mua một máy hàn, nhiều người nghe 'sóng vuông' và nghĩ rằng, "Tôi cần điều đó". Thực tế của vấn đề là; sóng vuông là một tính năng tiên tiến, nhưng không được sử dụng trong mọi quá trình hàn. Trong video này, chúng tôi sẽ đưa ra lời khuyên hàn và trả lời:
 Công nghệ sóng vuông square wave là gì?
 Làm thế nào để tôi biết nếu máy hàn của tôi có nó?
 Những lợi ích gì?
 Khi nào tôi sử dụng nó?
 Làm thế nào để thiết lập nó?


Copyright (C) 2014 www.amazon-machine.com

Develop by web8x.net

^